ADVENT, PRÍCHOD KRISTA

ADVENT, PRÍCHOD KRISTA

Advent je príprava na Vianoce. Poniektorí si neuvedomujú, že to nie je obdobie nákupnej horúčky a zliav, ale má duchovný význam a hodnotu. Počas tohto obdobia by sa ľudia mali správne naladiť, dostať sa do pohody, zamyslieť sa a vytvoriť potrebnú atmosféru vo svojom okolí, pre svojich blízkych, ale aj vo svojom srdci a duši. Dať priestor spomienkam, ale aj pokore a odpusteniu. Zmiereniu.

K Adventu okrem pôstu, upratovania a čistoty neodmysliteľne patrí aj adventný veniec, ako prejav úcty, radosti, víťazstva a vzdania holdu tomu, kto je očakávaný ako kráľ, víťaz, osloboditeľ, svetlo.

Na adventnom venci sú štyri sviečky, ktoré sa postupne zapália počas štyroch adventných nedieľ a to v smere hodinových ručičiek.

1. “železná” sviečka – Nádej
2. “bronzová” sviečka – Mier
3. “strieborná” sviečka – Priateľstvo
4. “zlatá” sviečka – Láska

V strede venca môže byť taktiež piata sviečka, symbolizujúca Ježiša Krista. Takýto adventný veniec by mal byť neodmysliteľnou súčasťou každej domácnosti, ako symbol blížiacich sa Vianoc.

Ďalšou súčasťou Adventu je adventný kalendár, ktorý vznikol v 19. storočí v evanjelickej cirkvi. Najprv sa kreslil kriedou, neskôr mal formu sviečkových vencov. Dnes má adventný kalendár okrem iného úlohu skrátiť deťom čakanie na Vianoce a je to skôr komerčný čokoládový výrobok, ako symbol s jasnou myšlienkou. Každopádne aj takýto kalendár skrášli a spríjemní advent, predvianočnú atmosféru a udrží aj detskú pozornosť, hravosť, naivitu a kúzlo prichádzajúcich Vianoc.

Prajeme všetkým, aby strávili toto obdobie v pokoji príjemnej atmosféry, v spoločnosti svojich blízkych, rodiny, milovaných a milujúcich osôb.

Online kurz MAMIDI

V spolupráci s TUKE v rámci programu ERASMUS+ je dňom 1. 3. 2018 plánované spustenie online kurzu s názvom MAMIDI (Manažment migrácie a diverzity prostredníctvom budovania kapacít miestnej verejnej správy) Viac o tematických moduloch a podmienkach účasti na kurze v letáčiku. Otvorenie je plánované v priestoroch kancelárie MAS LEV. Záujemcovia hláste sa na hradiska@maslev.sk do 25. 2. 2018. Kurz je určený

• zamestnancom samospráv
• Zamestnancom rozpočtových a príspevkových organizácií
• Zamestnancov tzv. klientských centier
• Pracovníkom v oblasti miestneho/regionálneho rozvoja
• Tvorcom rozhodnutí a tvorcom politík na regionálnej a miestnej úrovni a všetkým všetučkým, ktorých táto téma zaujíma.