ADVENT, PRÍCHOD KRISTA

ADVENT, PRÍCHOD KRISTA

Advent je príprava na Vianoce. Poniektorí si neuvedomujú, že to nie je obdobie nákupnej horúčky a zliav, ale má duchovný význam a hodnotu. Počas tohto obdobia by sa ľudia mali správne naladiť, dostať sa do pohody, zamyslieť sa a vytvoriť potrebnú atmosféru vo svojom okolí, pre svojich blízkych, ale aj vo svojom srdci a duši. Dať priestor spomienkam, ale aj pokore a odpusteniu. Zmiereniu.

K Adventu okrem pôstu, upratovania a čistoty neodmysliteľne patrí aj adventný veniec, ako prejav úcty, radosti, víťazstva a vzdania holdu tomu, kto je očakávaný ako kráľ, víťaz, osloboditeľ, svetlo.

Na adventnom venci sú štyri sviečky, ktoré sa postupne zapália počas štyroch adventných nedieľ a to v smere hodinových ručičiek.

1. „železná“ sviečka – Nádej
2. „bronzová“ sviečka – Mier
3. „strieborná“ sviečka – Priateľstvo
4. „zlatá“ sviečka – Láska

V strede venca môže byť taktiež piata sviečka, symbolizujúca Ježiša Krista. Takýto adventný veniec by mal byť neodmysliteľnou súčasťou každej domácnosti, ako symbol blížiacich sa Vianoc.

Ďalšou súčasťou Adventu je adventný kalendár, ktorý vznikol v 19. storočí v evanjelickej cirkvi. Najprv sa kreslil kriedou, neskôr mal formu sviečkových vencov. Dnes má adventný kalendár okrem iného úlohu skrátiť deťom čakanie na Vianoce a je to skôr komerčný čokoládový výrobok, ako symbol s jasnou myšlienkou. Každopádne aj takýto kalendár skrášli a spríjemní advent, predvianočnú atmosféru a udrží aj detskú pozornosť, hravosť, naivitu a kúzlo prichádzajúcich Vianoc.

Prajeme všetkým, aby strávili toto obdobie v pokoji príjemnej atmosféry, v spoločnosti svojich blízkych, rodiny, milovaných a milujúcich osôb.

Október – mesiac úcty k starším

Jeseň je obdobím umeleckých diel prírody, ktorá  je ako krásna paleta. Stromy ohromujú pestrými farbami. Takýmto krásnym umeleckým dielom je aj človek v jeseni života. Tvaroval a formoval ho majster život svojimi skúškami, radosťami, ale aj starosťami.

Jeseň, ktorej obdobím momentálne prechádzame, je až poeticky krásna. Nádherný čas, kedy sú stromy okolitých lesov odeté do pestrofarebných šiat a v diaľave už belejú končiare vrchov. Všetko je jasné, priezračné a čisté. Ostré slnečné lúče prerážajú chladné závany vetra a hladia naše tváre. Jeseň je naozaj krásna. A v jednom zo svojich mesiacov, ktorý sme nedávno začali, nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka.

Je ňou úcta k starším. Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti. Úcta k naším otcom a k naším mamám. K naším prarodičom. Ku všetkým, ktorí si zodrali svoje ruky, aby naše zostali hladké a nepoškvrnené.

Každý malý chlapec bude raz aj dedko. Dedka všetci v úcte majú, dedko vie vraj všetko, píše sa v jednej básni. Nepochybujme, že niečo podobné platí aj pre ženy. Bolo by nedôstojné, aby sme zabúdali. Všetci raz budeme starí. Ale starší ľudia nie sú menejcenní. Sú krásni. Krásni vďaka svojej múdrosti. Prejavujme im úctu, pretože nám ešte vždy majú čo dať. Človek sa učí celý život. A najlepším učiteľom sú jeho najbližší. Rodina. Rodičia či starí rodičia.

Október je mesiac, kedy si týchto ľudí a to, čo pre nás urobili, pripomíname. Nikdy na nich nesmieme zabudnúť. Nikdy. A nepripomínať si ich iba v jeden deň alebo v jeden mesiac, ale každý deň v roku.

Október – mesiac, kedy nielen  – staršia generácia s väčším záujmom či pozornosťou vníma vlastný vek a obhliada sa v spomienkach do zapísaných stránok knihy života, ale aj mladšia generácia a obzvlášť tie najmladšie ročníky si väčšmi uvedomujú opodstatnenosť a pevné miesto, ktoré v ich živote nepopierateľne a zaslúžené patrí  rodičom, starým či prastarým rodičom.

Aj u nás v obci si dňa 17.10.2018 o 15,30 hod.  uctíme našich starších na  slávnostnom posedení v sále kultúrneho domu.

Protipovodňový vozík

Obci  Dlhé Stráže dňa 7.6.2018 bol ministerkou vnútra Ing. Denisou Sakovou , PhD odovzdaný protipovodňový vozík z projektu s názvom „Aktívne protipovodňové opatrenia“ z dielne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Projekt je súčasťou Operačného programu Životné prostredie v rámci prioritnej osi 2 Ochrana pred povodňami.

Špeciálna technika umožní obci rýchlo reagovať na krízovú situáciu v čase povodní a zároveň získať určitú mieru sebestačnosti. Technické vybavenie je súčasťou prívesného vozíka, vďaka čomu je zjednodušená manipulácia a premiestňovanie techniky z miesta na miesto.

 Srdečne ďakujeme.