Orgány /výbor/ DHZ Dlhé Stráže

Predseda: Jozef Lorko

Preventivár: Jozef Faltin

Veliteľ: Ladislav Soľana

Strojník: Juraj Lojko

Tajomník: Marek Šariský

Pokladník: Ján Bača