Obec sa spomína prvý krát v roku 1278 pod menom Bicere, ale bola založená najneskoršie na rozhraní 12. a 13.stor. v saskom privilégiu z roku 1317 sa uvádza ako curia patriaca Levoči. Potom patrila šľachtickej rodine Tárköiovcov a opäť Levoči. Poľnohospodárska obec. Hromadná dedina.
Domy z konca 19. a začiatku 20.storočia trojpriestorové, zrubové a kamenné, omazané a obielené, pod sedlovými strechami so štítom, podlomenicou a hálkou. Bývajú podpivničené a na fasádach nesú znaky doznievajúcej secesie.
Dvory sú uzavreté drevenými bránami. Po roku 1945 trojpriestorové domy i domy so štvorcovým pôdorysom, so sedlovými a valbovými strechami pod tvrdou krytinou z 19.storočia.
Murované sypance, využívajúc terén, aj podpivničené, so sedlovými strechami a železnými vrátami.


Katolícky kostol sv. Juraja je klasicistický z obdobia okolo roku 1800. Sieňový priestor s polkruhovým uzáverom, zaklenutý konchou a pruskými klenbami. Nad vchodom je drevená empora. Na priečelí je murovaný trojuholníkový štít a nadstavaná vežička. Pred priečelím je predstavaná predsienka s pultovou strechou. Fasády sú hladké. Okolo kostola je vystavaný múr. Gotická socha P. Márie je z polovice 14. storočia, drevorezba s novou polychrómiou. V predsienke je Ukrižovaný, baroková ľudová drevorezba z konca 18. storočia. V sakristii je neskorobaroková skriňa z konca 18. storočia.

  • Domy
  • Dvory
  • Murované sypance
  • Domy z konca 19. a začiatku 20.storočia trojpriestorové, zrubové a kamenné, omazané a obielené, pod sedlovými strechami so štítom, podlomenicou a hálkou. Bývajú podpivničené a na fasádach nesú znaky doznievajúcej secesie.

  • Dvory sú uzavreté drevenými bránami. Po roku 1945 trojpriestorové domy i domy so štvorcovým pôdorysom, so sedlovými a valbovými strechami pod tvrdou krytinou z 19.storočia.

  • Murované sypance, využívajúc terén, aj podpivničené, so sedlovými strechami a železnými vrátami.