Kontakt:
Lesné a pozemkové spoločenstvo
054 01  Dlhé Stráže   106
Jozef Faltin  – predseda