Vodovod – obmedzenie dodávky vody

PVS Poprad oznamuje:

z dôvodu predpokladanej ďalšej poruchy bude vodovod

dnes 14.1.2019 pre celú obec pustený  len v čase od 17,00 hod do 19,00 hod.

Zajtra sa  porucha bude vyhľadávať.

V O D O V O D

Dezinfekcia vodovodu – o z n a m  

Dňa 14.1.2019 PVS Poprad uskutoční dezinfekciu vodojemu

a komplet celého vodovodu.

Voda bude odstavená v celej obci až do ukončenia prác na dezinfekcii a doplnení

vody do vodojemu cisternou.

Z dôvodu odstavenia zdroja „studňa“ je v obci  nedostatok vody.  Akým spôsobom

sa bude tento nedostatok riešiť Vás budeme informovať.

 

Vodovod – oznam

O  Z N A M 

Porucha na vodovode je odstránená.

Zdroj vody „studňa“ je odstavená.

Prosíme občanov aby hospodárne zaobchádzali s vodou

a používali ju zatiaľ  len ako užitkovú.

Cisterna s pitnou vodou bude pristavená v obci každý deň,

čas oznámime miestnym rozhlasom.

 

 

 

Zber komunálneho odpadu 11.1.2019

Zber komunálneho odpadu – oznam

Dňa 11.1.2019 sa uskutoční zber komunálneho odpadu od 6,30 hod.

Prosíme Vás pripraviť KUKA nádoby blízko ku ceste a označiť ich žetónom.

V prípade že máte naplnené vrecia s komunálnym odpadom je potrebné

za 2 vrecia priložiť žetón.