Voľby do Európskeho parlamentu 2019 – zverejnenie emailovej adresy

Obec Dlhé Stráže v zmysle harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb

do Európskeho parlamentu v roku 2019 zverejňuje emailovú adresu

na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

  obec@dlhestraze.sk

 

Bc. Zdena Jurčíková – starostka obce

 

 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

Zverejnenie  úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

 

Obec Dlhé Stráže zastúpená Bc. Zdenou Jurčíkovou starostkou obce Dlhé Stráže,

zverejňuje v zmysle § 4 ods. 6 zákona 329/2018 Z. z.

úroveň vytriedenia komunálnych odpadov,

ktorá je za rok 2018 = 30,64 %.