Online kurz MAMIDI

V spolupráci s TUKE v rámci programu ERASMUS+ je dňom 1. 3. 2018 plánované spustenie online kurzu s názvom MAMIDI (Manažment migrácie a diverzity prostredníctvom budovania kapacít miestnej verejnej správy) Viac o tematických moduloch a podmienkach účasti na kurze v letáčiku. Otvorenie je plánované v priestoroch kancelárie MAS LEV. Záujemcovia hláste sa na hradiska@maslev.sk do 25. 2. 2018. Kurz je určený

• zamestnancom samospráv
• Zamestnancom rozpočtových a príspevkových organizácií
• Zamestnancov tzv. klientských centier
• Pracovníkom v oblasti miestneho/regionálneho rozvoja
• Tvorcom rozhodnutí a tvorcom politík na regionálnej a miestnej úrovni a všetkým všetučkým, ktorých táto téma zaujíma.

Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

Obec Dlhé Stráže na základe harmonogramu organizačno-technického

zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 zverejňuje

elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní  člena a náhradníka

do okrskovej volebnej komisie:

obec@dlhestraze.sk

 

Bližšie informácie ohľadom volieb nájdete na web stránke:

https://www.minv.sk/?volby-vuc