Populácia

575

Obyvateľov

195

Muži

205

Ženy


Obyvateľstvo

Obyvatelia rómskej národnosti (26%)

Rozloha

3,37km2

Rozloha obce

338ha

Celková výmera

599m n.m.

Nadmorská výška


Obecné zastupiteľstvo

7

Počet poslancov