1. Tvorivá dielňa: 20.3.2015 18,00 hod. – Klub seniorov

/ Maľovanie na textil / hotové výrobky: