Z dôvodu výpadku web stránky obce nie sú všetky zápisnice dostupné na tejto stránke, ale sú k nahliadnutiu na obecnom úrade. Chýbajúce zápisnice budú postupne doplnené.

Ďakujeme za pochopenie.

Zasadnutia zastupiteľstva 2017

There are no documents at this time.

Zasadnutia zastupiteľstva 2016

There are no documents at this time.

Zasadnutia zastupiteľstva 2012

There are no documents at this time.

Zasadnutia zastupiteľstva 2011

There are no documents at this time.