Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Dodatok č. 1/2021 k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady