SADZOBNÍK ÚHRAD ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ OBCOU DLHÉ STRÁŽE