Sčítanie obyvateľov, domov a bytom – tlačová správa 16-9-2020