VZN č. 1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území Obce Dlhé Stráže