VZN č. 3/2017 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení z rozpočtu obce Dlhé Stráže

Prílohy