Žiadosť o potvrdenie roku výstavby domu stavby pre súdneho znalca