Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Informácie o obci

Dlhé Stráže ležia v juhozápadnej časti Levočských vrchov v doline potoka Bicír. Nadmorská výška v strede obce je 610 m n. m. a v chotári 510 – 740 m n. m. Starú slovenskú obec kolonizovali v 2. polovici 13. storočia Nemci. Obec je doložená z roku 1278 ako Bicere, neskôr ako Landvar (1317), keď v roku 1317 kráľ Karol Róbert potvrdil a obnovil práva spišských Nemcov, uvádza Dlhé Stráže ako „Curia Landvardi“, teda Landvardov dvor, Bicir (1360), Pecher alias Lengvarth, Langwarthdorf (1407), Bychir (1411), Langwarthdorf (1424), Lengwarti (1773), Dlhé Stráže (1948); maďarsky Léngvárt; nemecky Lingwart.
V roku 1317 obec bola majetkom Levoče, v roku 1360 ju kúpili Iliašovce. V prvej polovici 14. storočia sa Dlhé Stráže dostali do vlastníctva jednej rodiny z Vlkovej. Ide o rodinu Mikuláša Goblinovho syna. Po zmene niekoľkých majiteľov sa v 16. storočí znova stala vlastníctvom Levoče.
V roku 1667 mala 6 poddaných a 6 želiarov, v roku 1787 mala 20 domov a 124 obyvateľov, v roku 1828 mala 19 domov a 175 obyvateľov.
O obyvateľoch Dlhých Stráži sa dozvedáme z urbára z roku 1772. Vtedy žili v obci 16 poddaní – gazdovia a 1 želiar. Mali pomerne slušné hospodárstva. Dlhé Stráže nepostihlo vysťahovalectvo. V rokoch, keď iné obce sa zmenšovali, Lengvarty sa rozrastali. V roku 1921 mali už 231 obyvateľov, v roku 1940 ich bolo 196, v roku 1948 už 315 a v 60. rokoch počet obyvateľov prekročil číslo 400. JRD bolo založené v roku 1959, čím sa od roku 1848 slobodní gazdovia opäť stali zamestnancami poľnohospodárskeho podniku. Rozrástla sa jednak samotná obec, jednak rómska osada nad ňou.

Základné informácie
Obyvateľov:  590
Matričný úrad: Levoča
Založené roku:  1278
Rozloha: 3,37 km2
Vodovod: áno
Prvá písomná zmienka:  1278
Kanalizácia:   rozostavaná
Nadmorská výška:  599 m
Sieť plynu: áno
Celková výmera:  338 ha
Telocvične: áno
ŠÚJ :  526452
Káblovka: áno
EČV : LE
Samosprávny kraj:
Prešovský kraj
Okres:
Levoča
GPS súradnice:
Latitude. 49.0333333°, Longitude. 20.5166667°
Starostka obce:
Bc. Zdena Jurčíková
Adresa obecného úradu:
Dlhé Stráže 13
054 01 Levoča
Telefón: 053/451 22 85
E-mail: obec@dlhestraze.sk
IČO 00329011
DIČ 202072765
PSČ : 054 01