Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Základná škola

Profil školy

Naša škola je neplne organizovaná, od šk. r. 2021/2022 dvojtriedna
I.  tr. uč. Mgr. Richtarčíková Henrieta
II. tr. uč. Mgr. Maršálková Slavomíra
1 oddelenie ŠKD – – ved. vych. Mgr. Anna Homzová

Zameranie:

Škola podporujúca zdravie
Škola podporujúca šport a kultúru
Škola poskytujúca záujmové vzdelávanie
Škola podporujúca počítačovú vzdelanosť
Škola poskytujúca integrované a špeciálne vzdelávanie

História školy

Od roku 1940 bola škola umiestnená v bývalej urbárskej budove č. 21 a odvtedy sa učilo na jednom mieste.( Predtým sa učilo podomovým spôsobom.)
Bola to murovaná budova, no pre školské účely bola nevyhovujúca. Pozostávala z jednej učebne, malej izbičky, chodby a kuchynky, v ktorej bol inventár školy. Vybavenie pomôckami nebolo skoro žiadne.
V šk. roku 1954/55 bola škola jednotriedna a v nej 43 žiakov od 1. po 5. ročník. Od šk. roku 1955/56 bola vzhľadom na zvýšený počet žiakov (58) zriadená dvojtriedna Národná škola.
V roku 1956 v jesennom období bol daný návrh zo strany ONV v Levoči na stavbu novej školy v svojpomocnej akcii “Z”. Riaditeľom školy bol vtedy pán Ladislav Kuruc a predseda obce Martin Gibala. Za stavebný pozemok bola vybraná lúka pri ceste vedúcej do obce. Až v jarnom období r. 1957 sa stavba osadila do terénu. Ľudia sa s chuťou pustili do práce. Postup prác bol pomalý. Výkop zeminy sa vykonával krompáčmi v tvrdom kamenistom teréne. Podstatný obrat vo výstavbe nastal v r. 1960. Nový ONV v Spišskej Novej Vsi omnoho účinnejšie pomáhal pri ukončení výstavby školy. Po veľkých ťažkostiach bola hlavná časť školskej budovy ( okrem suterénu) daná 23. 4. 1963 do užívania. Konečne sa dávny sen Dlhostrážanov, učiteľov i žiakov stal skutočnosťou. 1. september 1963 bol dňom, kedy bol oficiálne zahájený nový školský rok 1963/64 v novej školskej budove.

Riaditelia školy:

Ladislav Kuruc (1954-1975),
Alžbeta Bičová(1975-1977),
Jozef Kováč(1977-1997),
Mgr. Slavomíra Oravcová( od r. 1997 po súčasnosť)

Učitelia školy:

Bačová Žofia,
Zelený Rudolf,
Dužíková,
Gajdošová Mária,
Cehuľová Mária,
Kraková Alžbeta,
Bičová Alžbeta,
Majerčáková Gabriela,
Dobrovodská Zora,
Slavkovská Alžbeta,
Oravcová Božena,
Mária Matušíková,
Anton Maršálek,
Antónia Rovderová,
Kristína Gavulová,
Martina Dulovičová,
Mgr. Magdaléna Piňáková,
Mgr. Henrieta Richtarčíková,
Mgr. Ivana Kašperová