Komunita

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

Zverejnenie  úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

Obec Dlhé Stráže zastúpená Bc. Zdenou Jurčíkovou starostkou obce Dlhé Stráže,

zverejňuje v zmysle § 4 ods. 6 zákona 329/2018 Z. z.

úroveň vytriedenia komunálnych odpadov,

ktorá je za rok 2018 = 30,64 %.

Zmena úradných hodín na obecnom úrade počas vianoc

Z dôvodu čerpania dovolenky

budú zmenené úradne hodiny na obecnom úrade:

19.12.2018 – do 15,00 hod.

20.12.2018 – do 12,00 hod.

21.12.2018 – zatvorené

27.12.2018 – zatvorené

28.12.2018 – zatvorené

V súrnych prípadoch prosím volajte:

0903269869 alebo 0911201268

Za pochopenie ďakujeme

 

Lengvartská šmakovica 4. ročník

Srdečne všetkých pozývame.

Informácie pre súťažné družstvá: 

Registrácia do 22.8.2018 na obecnom úrade:

 tel.: 053/4512285, 0903269869, mail.: obec@dlhestraze.sk

Príspevok usporiadateľa na suroviny 10,- €.

Usporiadateľ zabezpečí drevo, prístrešok, stôl , stoličky.

Varenie guláša od 11,00 hod. do 14,00 hod.

Odporúčané množstvo uvareného guláša 10 l .

Za hojnú účasť vopred veľmi pekne ďakujeme.


Program:

11,00 hod. – 14,00 hod. varenie guláša

14,30 hod. – vystúpenie detí z MŠ a ZŠ Dlhé Stráže 

15,00 – Jožko Bryndza – rozprávač, animácie pre deti

17,30 – vyhodnotenie guláša, tombola,

18,00 – Zábava s hudobnou skupinou TINO 

Sprievodné atrakcie pre deti: skákacia žirafa, maľovanie na tvár.

            

Obsadzovanie pozície manažéra MAS LEV, o.z.

Občianske združenie Miestna akčná skupina LEV, o. z.

 OBSADZOVANIE POZíCIE MANAŽÉRA MAS

oznamuje verejnosti katastrálneho územia miestnej akčnej skupiny (okres Levoča s výnimkou samospráv Spišský Hrhov a Vyšný Slávkov),

že v prípade získania štatútu MAS

na nové obdobie rokov 2016 – 2023

pripravujeme výberové konanie na adepta do pozície manažéra, ktorý  by mal spĺňať tieto zásadné kritériá.

Podmienky:

  • Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo ukončené VŠ vzdelanie I. alebo II. stupňa (najvhodnejšie ekonomického zamerania)
  • Prax na zodpovedajúcej manažérskej pozícii (riadiaca/rozhodovacia), resp. prax v oblasti projektového manažmentu vo vidieckom alebo regionálnom rozvoji alebo fondov EÚ – min. 2 roky
  • Trvalý pobyt, resp. prechodné bydlisko v území MAS LEV

Minimálne požadované kompetencie:

  • Schopnosť zrozumiteľne a presne formulovať problémy a pracovné úlohy spolu so zvládnutím osobného time manažmentu
  • Komunikatívnosť a optimizmus
  • Vysoká úroveň energie
  • Ochota prebrať zodpovednosť
  • Poznanie územia – vysoká úroveň lokálpatriotizmu
  • Znalosť cudzích jazykov, obzvlášť aktívne anglický jazyk.

V prípade iného vzdelania je vhodné doložiť praktické skúsenosti z riadiacej, či rozhodovacej praxe.

Výberové konanie pre pozíciu manažéra MAS spadá pod kompetencie štatutárneho zástupcu MAS LEV s konečným a platným rozhodnutím výkonného orgánu, ktorým je Správna rada.

Svoje profesijné životopisy, relevantné certifikáty, osvedčenia a ďalšie kvalifikačné predpoklady zasielajte na hradiska@maslev.sk v termíne do 15. 6. 2017. Viac informácii -kontakt 0903 449 327. V priebehu krátkeho času Vám bude oznámený termín výberového konania, preto nezabudnite uviesť svoj kontakt.