Novinky

Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení základnej a materskej školy

V súvislosti s uvoľňovaním opatrení Vlády SR na zastavenie šírenia ochorenia Covid – 19 a na základe Rozhodnutia Ministerstva  školstva, vedy, výskumu a športu Číslo: 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22. mája 2020, sa Obec Dlhé Stráže rozhodla od 1. júna 2020 otvoriť Základnú školu s Materskú školu v Dlhých Strážach a v spolupráci s riaditeľstvom školských zariadení stanovuje nasledovné podmienky a režim pre ich prevádzku do konca školského roka 2019/2020:

Autobusy – premávka od 1.5.2010 !!!!

Vzhľadom na snahu o postupný návrat do bežného režimu života Prešovský samosprávny kraj reaguje na uvoľňovanie opatrení, ktorými bola snaha  zastaviť šírenie ochorenia Covid-19 v SR.

Od 1. mája na území Prešovského samosprávneho kraja budú dopravcovia SAD Prešov, SAD Humenné, SAD Poprad, BUS Karpaty premávať podľa cestovných poriadkov platných pre školské prázdniny.

Autobusy budú jazdiť ako počas školských prázdnin. Ponuka spojov sa zvýši oproti aktuálnemu stavu. Prázdninové cestovné poriadky sú vytvorené na základe reálnych potrieb občanov.