Novinky

Zber elektroodpadu 17.7.2020 o 8,00 hod.

Staré a nefunkčné práčky, chladničky, mrazničky, sporáky, rúry na pečenie, televízory, rádia, počítače, tlačiarne, kalkulačky, vysávače, žehličky, fritézy, hriankovače, svietidlá, batérie, rôzne malé domáce elektrospotrebiče, telefónne prístroje, mobily, vŕtačky, kosačky a mnoho iných veľkých aj malých nefunkčných elektrospotrebičov netreba nikde nosiť.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu Vás prosíme, aby ste nefunkčné elektrické spotrebiče nechali na dostatočne viditeľnom mieste pred svojou bránou a tak zabezpečili našim pracovníkom bezproblémovú nakládku.

Elektroodpad vyložený po tomto čase bude odvezený až v najbližšom termíne zberu.

Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov vykoná spoločnosť H*EKO s.r.o.

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021 – 2027 _oznámenie o strategickom dokumente

Obec Dlhé Stráže ako dotknutá obec oznamuje verejnosti možnosť nahliadnuť do návrhu plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácii pre územie Prešovského kraja.

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-pres