Novinky

Zber elektroodpadu 17.7.2020 o 8,00 hod.

Staré a nefunkčné práčky, chladničky, mrazničky, sporáky, rúry na pečenie, televízory, rádia, počítače, tlačiarne, kalkulačky, vysávače, žehličky, fritézy, hriankovače, svietidlá, batérie, rôzne malé domáce elektrospotrebiče, telefónne prístroje, mobily, vŕtačky, kosačky a mnoho iných veľkých aj malých nefunkčných elektrospotrebičov netreba nikde nosiť.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu Vás prosíme, aby ste nefunkčné elektrické spotrebiče nechali na dostatočne viditeľnom mieste pred svojou bránou a tak zabezpečili našim pracovníkom bezproblémovú nakládku.

Elektroodpad vyložený po tomto čase bude odvezený až v najbližšom termíne zberu.

Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov vykoná spoločnosť H*EKO s.r.o.

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021 – 2027 _oznámenie o strategickom dokumente

Obec Dlhé Stráže ako dotknutá obec oznamuje verejnosti možnosť nahliadnuť do návrhu plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácii pre územie Prešovského kraja.

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-pres

Stavanie mája 2020

Máj je pôvodne mladý stromček, najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový, ktorý mal symbolický význam a bol výrazom prírodného mýtu o boji zimy s jarou, smrti so životom; symbol na jar sa obnovujúcej prírody. Takmer u všetkých národov bolo zvykom nosiť máje na začiatku jari alebo leta v slávnostnom sprievode po dedine za spevu starodávnych obradných piesní ospevujúcich tvorivú silu prírody a pri tanci prejavujúcom radosť z víťazstva jari na zimou. Často sa Máje rozlične ozdobovali, najmä pestrými stužkami, farebnými papiermi a podobne; miestami sa tiež obliekali do ženských šiat, alebo sa na ne vešali malé bábky. Neskôr pôvodný význam Májov upadol do zabudnutia, ale zvyk stavať Máje existuje v mnohých krajinách dodnes. Na Slovensku napríklad Máje stavajú ako okresané a ovenčené stromy mládenci pred tie domy, kde je vydaja súca dievka, inokedy sa stavia len jeden pre obec a podobne. Väčšinou ide o celý strom, ktorý je zbavený vetiev a kôry, iba horná časť sa ponecháva s vetvami.

K obciam, ktoré tento zvyk udržiavajú pri živote, patria aj Dlhé Stráže . Posledný májový deň už tradične patrí stavaniu mája. Mládenci zaobstarali, doviezli, vyzdobili a postavili Máj, za čo im patrí srdečná vďaka !

Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení základnej a materskej školy

V súvislosti s uvoľňovaním opatrení Vlády SR na zastavenie šírenia ochorenia Covid – 19 a na základe Rozhodnutia Ministerstva  školstva, vedy, výskumu a športu Číslo: 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22. mája 2020, sa Obec Dlhé Stráže rozhodla od 1. júna 2020 otvoriť Základnú školu s Materskú školu v Dlhých Strážach a v spolupráci s riaditeľstvom školských zariadení stanovuje nasledovné podmienky a režim pre ich prevádzku do konca školského roka 2019/2020: