Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Novinky

Nový centrálny kríž na cintoríne.

V auguste tohto roku sa podarilo vymeniť starý poškodený centrálny kríž na cintoríne.

Kríž zrealizoval mladý rezbár JAKUB LOJKO . Na výrobu bolo použité drevo z červeného smreka, umučenie je z pôvodného kríža.

Jakub Lojko študoval na Strednej odbornej škole drevárskej v Spišskej Novej Vsi. Rezbárstvu sa venuje od roku 2018.

https://www.facebook.com/Rezb%C3%A1rstvo-Jakub-Lojko-101597078126096

Kríž – symbol spásy a vzkriesenia

Jedným z najväčších kresťanských symbolov je kríž, ktorý zdobí nielen veže našich kostolov a oltárov, ale aj pietne miesta odpočinku našich zosnulých. Na každom cintoríne je hlavný – centrálny kríž. Vždy pri vzniku nového cintorína sa spolu s ním posviaca aj centrálny kríž, ktorý býva umiestnený v strede cintorína, alebo na jeho vyvýšenom mieste. Je symbolom kresťanskej nádeje, že smrťou sa pre veriacich život nekončí. Zomierajúci Kristus, ktorý „sníma hriechy sveta“ nám dáva nádej na opätovné stretnutie s našimi zosnulými. Preto je kríž pre kresťanov všetkých konfesii symbolom spásy a vzkriesenia. V minulosti, ale aj v súčasnosti sa najmä počas Pamiatky zosnulých pri hlavnom kríži zapaľujú sviečky a v modlitbách spomíname na našich zosnulých pochovaných ďaleko od našich bydlísk. Centrálny kríž na cintoríne je teda aj pietnym a duchovným miestom pre modlitby a spomienky na našich blízkych

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dlhé Stráže na roky 2015-2025

Pripomienky môžete predkladať do 6.12.2020, anonymné pripomienky nebudú akceptované. Po uvedenej lehote pracovníci Inštitútu rozvoja PSK v spolupráci s obcou rozhodnú, ktoré prípadné pripomienky budú do PHSR zapracované.

Korešpondenčná adresu a údaje kontaktnej osoby na zasielanie pripomienok:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie mieru 2 080 01 Prešov

Tadeáš Gavala

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia
oddelenie podpory RR a cestovného ruchu
tadeas.gavala@vucpo.sk 0944 384 697

Výsledky druhého kola plošného testovania

V rámci druhého plošného testovania ochorenia COVID-19 dňa 7.11.2020 bolo v našej obci otestovaných celkom 357 osôb, z nich mala pozitívny výsledok 1 osoba. Pozitívne testy tvoria 0,28 % zo všetkých vykonaných testov.

Naše spoločné  Ď A K U J E M E  patrí spoluobčanom za účasť na testovaní, za profesionálny výkon zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov armády, polície a všetkých ostatných zodpovedných za organizáciu plošného testovania.

Plošné testovanie COVID-19 Odberné miesto Dlhé Stráže **pred obecným úradom ** 31.10.2020 od 7,00 hod do 22,00 hod posledné stery sa budú realizovať do 21.30 h.

Priebeh testovania:

Pri vstupe na odberné miesto sa budete riadiť pokynmi členov odberného tímu. Po vstupe do odberného miesta si vydezinfikujete ruky. Dezinfekčné prostriedky budú na mieste k dispozícii. Následne Vás čakajú jednoduché administratívne úkony – určenému pracovníkovi sa preukážete občianskym preukazom, dieťa kartičkou poistenca. Administratívny pracovník vypíše formulár potrebný na registráciu, po registrácii dostanete pridelené číslo. Zdravotníkovi odovzdáte pridelené číslo, zdravotník Vám následne odoberie vzorku z nosohltana tyčinkou. Počas niekoľkosekundového odberu pokojne dýchajte so zatvorenými ústami. Na výsledky počkáte vo vyhradenom, vydezinfikovanom priestore. Zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla k pracovisku. Zdravotník Vám odovzdá certifikát v zatvorenej obálke, kde bude aj poučenie, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho výsledku. Odchádzate z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku do domácej 10-dňovej karantény.


Všetky informácie nájdete na stránke www.somzodpovedny.sk