Novinky

Stavanie mája 2020

Máj je pôvodne mladý stromček, najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový, ktorý mal symbolický význam a bol výrazom prírodného mýtu o boji zimy s jarou, smrti so životom; symbol na jar sa obnovujúcej prírody. Takmer u všetkých národov bolo zvykom nosiť máje na začiatku jari alebo leta v slávnostnom sprievode po dedine za spevu starodávnych obradných piesní ospevujúcich tvorivú silu prírody a pri tanci prejavujúcom radosť z víťazstva jari na zimou. Často sa Máje rozlične ozdobovali, najmä pestrými stužkami, farebnými papiermi a podobne; miestami sa tiež obliekali do ženských šiat, alebo sa na ne vešali malé bábky. Neskôr pôvodný význam Májov upadol do zabudnutia, ale zvyk stavať Máje existuje v mnohých krajinách dodnes. Na Slovensku napríklad Máje stavajú ako okresané a ovenčené stromy mládenci pred tie domy, kde je vydaja súca dievka, inokedy sa stavia len jeden pre obec a podobne. Väčšinou ide o celý strom, ktorý je zbavený vetiev a kôry, iba horná časť sa ponecháva s vetvami.

K obciam, ktoré tento zvyk udržiavajú pri živote, patria aj Dlhé Stráže . Posledný májový deň už tradične patrí stavaniu mája. Mládenci zaobstarali, doviezli, vyzdobili a postavili Máj, za čo im patrí srdečná vďaka !

Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení základnej a materskej školy

V súvislosti s uvoľňovaním opatrení Vlády SR na zastavenie šírenia ochorenia Covid – 19 a na základe Rozhodnutia Ministerstva  školstva, vedy, výskumu a športu Číslo: 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22. mája 2020, sa Obec Dlhé Stráže rozhodla od 1. júna 2020 otvoriť Základnú školu s Materskú školu v Dlhých Strážach a v spolupráci s riaditeľstvom školských zariadení stanovuje nasledovné podmienky a režim pre ich prevádzku do konca školského roka 2019/2020:

Autobusy – premávka od 1.5.2010 !!!!

Vzhľadom na snahu o postupný návrat do bežného režimu života Prešovský samosprávny kraj reaguje na uvoľňovanie opatrení, ktorými bola snaha  zastaviť šírenie ochorenia Covid-19 v SR.

Od 1. mája na území Prešovského samosprávneho kraja budú dopravcovia SAD Prešov, SAD Humenné, SAD Poprad, BUS Karpaty premávať podľa cestovných poriadkov platných pre školské prázdniny.

Autobusy budú jazdiť ako počas školských prázdnin. Ponuka spojov sa zvýši oproti aktuálnemu stavu. Prázdninové cestovné poriadky sú vytvorené na základe reálnych potrieb občanov.