Novinky

Úprava pracovného režimu Obecného úradu v Dlhých Strážach

Obec Dlhé Stráže v súvislosti s možným šírením koronavírusu oznamuje občanom úpravu pracovného režimu Obecného úradu Dlhé Stráže. S platnosťou od 13.3.2020 do odvolania bude obecný úrad pre osobný kontakt s občanmi zatvorený. Prosíme občanov aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradov a na komunikáciu využívali e-mailovú komunikáciu a telefonický kontakt.

obec@dlhestraze.sk

tel. starostka obce: 0903269869

MIMORIADNA SITUÁCIA – AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Vláda SR vyhlásila v súvislosti s rizikom šírenia ochorenia COVID-19 (koronavírus) v krajine mimoriadnu situáciu.

Platí od štvrtka, 12.3.2020 od 6.00 h. Na základe mimoriadnej situácie môže napríklad štát vynútiť plnenie dodávok od konkrétnych firiem, ktoré budú povinné dodať tovar, ak ho majú. V tomto prípade ide o dodávky medicínskeho tovaru. Cieľom vyhlásenia mimoriadnej situácie je utvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti ohrozenia verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom na území SR.