Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Novinky

Oprava priestorov klubu mladých

V suteréne  budovy  nášho KD  v  mesiaci november prebehla oprava priestorov posilňovne /Klubu mladých/ Nadšenci posilňovania – lengvartská mládež  si svojpomocne s materiálnou podporov obce opravila priestory, ktoré slúžili a aj naďalej  budú slúžiť ako posilňovňa.  Práce boli zamerané na opravu stien ( oprava omietok stien, sadrokartónu, vymaľovanie, obrúsenie a natretie posilňovacieho náradia  ako aj ďalšie práce). Do opravy sa pustili členovia klubu Miroslav Bonk, Jozer Šarišský, Dávid Hradiský, Anton Baluch, Matúš Hradiský. Aktivitu zo strany mladých ľudí samospráva víta.

Nový centrálny kríž na cintoríne.

V auguste tohto roku sa podarilo vymeniť starý poškodený centrálny kríž na cintoríne.

Kríž zrealizoval mladý rezbár JAKUB LOJKO . Na výrobu bolo použité drevo z červeného smreka, umučenie je z pôvodného kríža.

Jakub Lojko študoval na Strednej odbornej škole drevárskej v Spišskej Novej Vsi. Rezbárstvu sa venuje od roku 2018.

https://www.facebook.com/Rezb%C3%A1rstvo-Jakub-Lojko-101597078126096

Kríž – symbol spásy a vzkriesenia

Jedným z najväčších kresťanských symbolov je kríž, ktorý zdobí nielen veže našich kostolov a oltárov, ale aj pietne miesta odpočinku našich zosnulých. Na každom cintoríne je hlavný – centrálny kríž. Vždy pri vzniku nového cintorína sa spolu s ním posviaca aj centrálny kríž, ktorý býva umiestnený v strede cintorína, alebo na jeho vyvýšenom mieste. Je symbolom kresťanskej nádeje, že smrťou sa pre veriacich život nekončí. Zomierajúci Kristus, ktorý „sníma hriechy sveta“ nám dáva nádej na opätovné stretnutie s našimi zosnulými. Preto je kríž pre kresťanov všetkých konfesii symbolom spásy a vzkriesenia. V minulosti, ale aj v súčasnosti sa najmä počas Pamiatky zosnulých pri hlavnom kríži zapaľujú sviečky a v modlitbách spomíname na našich zosnulých pochovaných ďaleko od našich bydlísk. Centrálny kríž na cintoríne je teda aj pietnym a duchovným miestom pre modlitby a spomienky na našich blízkych

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dlhé Stráže na roky 2015-2025

Pripomienky môžete predkladať do 6.12.2020, anonymné pripomienky nebudú akceptované. Po uvedenej lehote pracovníci Inštitútu rozvoja PSK v spolupráci s obcou rozhodnú, ktoré prípadné pripomienky budú do PHSR zapracované.

Korešpondenčná adresu a údaje kontaktnej osoby na zasielanie pripomienok:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie mieru 2 080 01 Prešov

Tadeáš Gavala

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia
oddelenie podpory RR a cestovného ruchu
tadeas.gavala@vucpo.sk 0944 384 697

Výsledky druhého kola plošného testovania

V rámci druhého plošného testovania ochorenia COVID-19 dňa 7.11.2020 bolo v našej obci otestovaných celkom 357 osôb, z nich mala pozitívny výsledok 1 osoba. Pozitívne testy tvoria 0,28 % zo všetkých vykonaných testov.

Naše spoločné  Ď A K U J E M E  patrí spoluobčanom za účasť na testovaní, za profesionálny výkon zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov armády, polície a všetkých ostatných zodpovedných za organizáciu plošného testovania.