Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Hlásenia obecného rozhlasu

VOĽNÁ PRACOVNÁ POZÍCIA V ZŠ Dlhé Stráže


1.Pedagogický asistent pre žiakov so zdravotným znevýhodnením


Úväzok:  40%

Dátum nástupu: 1.9.2019

Pracovný pomer na dobu určitú: do 31.12.2019


Požiadavky: 

Podľa Zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a Vyhlášky č. 437/2009 Z.z.


Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie do zamestnania
Profesijný životopis
Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Žiadosti so životopisom zasielajte poštou alebo e-mailom do 28.8.2019 na adresu obec@dlhestraze.sk Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybratých uchádzačov na osobný pohovor.


Platové podmienky: 

určené v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

ADVENT, PRÍCHOD KRISTA

ADVENT, PRÍCHOD KRISTA Advent je príprava na Vianoce. Poniektorí si neuvedomujú, že to nie je obdobie nákupnej horúčky a zliav, ale má duchovný význam a hodnotu. Počas tohto obdobia by sa ľudia mali správne naladiť, dostať sa do pohody, zamyslieť sa a vytvoriť potrebnú atmosféru vo svojom okolí, pre svojich blízkych, ale aj vo svojom […]

Čítať viac

Online kurz MAMIDI

V spolupráci s TUKE v rámci programu ERASMUS+ je dňom 1. 3. 2018 plánované spustenie online kurzu s názvom MAMIDI (Manažment migrácie a diverzity prostredníctvom budovania kapacít miestnej verejnej správy) Viac o tematických moduloch a podmienkach účasti na kurze v letáčiku. Otvorenie je plánované v priestoroch kancelárie MAS LEV. Záujemcovia hláste sa na hradiska@maslev.sk do […]

Čítať viac