Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Komunita

VOĽNÁ PRACOVNÁ POZÍCIA V ZŠ Dlhé Stráže


1.Pedagogický asistent pre žiakov so zdravotným znevýhodnením


Úväzok:  40%

Dátum nástupu: 1.9.2019

Pracovný pomer na dobu určitú: do 31.12.2019


Požiadavky: 

Podľa Zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a Vyhlášky č. 437/2009 Z.z.


Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie do zamestnania
Profesijný životopis
Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Žiadosti so životopisom zasielajte poštou alebo e-mailom do 28.8.2019 na adresu obec@dlhestraze.sk Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybratých uchádzačov na osobný pohovor.


Platové podmienky: 

určené v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Online kurz MAMIDI

V spolupráci s TUKE v rámci programu ERASMUS+ je dňom 1. 3. 2018 plánované spustenie online kurzu s názvom MAMIDI (Manažment migrácie a diverzity prostredníctvom budovania kapacít miestnej verejnej správy) Viac o tematických moduloch a podmienkach účasti na kurze v letáčiku. Otvorenie je plánované v priestoroch kancelárie MAS LEV. Záujemcovia hláste sa na hradiska@maslev.sk do […]

Čítať viac

Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

Obec Dlhé Stráže na základe harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní  člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: obec@dlhestraze.sk   Bližšie informácie ohľadom volieb nájdete na web stránke: https://www.minv.sk/?volby-vuc

Čítať viac

Polícia varuje !!!

Polícia varuje pred nekalými praktikami podvodníkov Polícia vyzýva seniorov na zvýšenú ostražitosť, obozretnosť a opatrnosť najmä voči osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko môže ísť o podvodníkov, ktorí si ich vopred vytipovali za účelom získania ich finančných úspor alebo cenností. Vzhľadom na to, že páchatelia si vyberajú fyzicky slabšie obete a využívajú ich dôverčivosť a bezbrannosť, polícia […]

Čítať viac