22. zasadnutie OZ – zmena začiatku rokovania

22. Zasadnutie obecného zastupiteľstva na základe žiadosti začne o 18,00 hod. v kancelárii starostky obce