V O D O V O D

Dezinfekcia vodovodu – o z n a m  

Dňa 14.1.2019 PVS Poprad uskutoční dezinfekciu vodojemu

a komplet celého vodovodu.

Voda bude odstavená v celej obci až do ukončenia prác na dezinfekcii a doplnení

vody do vodojemu cisternou.

Z dôvodu odstavenia zdroja “studňa” je v obci  nedostatok vody.  Akým spôsobom

sa bude tento nedostatok riešiť Vás budeme informovať.