Lengvartská šmakovica 4. ročník

Srdečne všetkých pozývame.

Informácie pre súťažné družstvá: 

Registrácia do 22.8.2018 na obecnom úrade:

 tel.: 053/4512285, 0903269869, mail.: obec@dlhestraze.sk

Príspevok usporiadateľa na suroviny 10,- €.

Usporiadateľ zabezpečí drevo, prístrešok, stôl , stoličky.

Varenie guláša od 11,00 hod. do 14,00 hod.

Odporúčané množstvo uvareného guláša 10 l .

Za hojnú účasť vopred veľmi pekne ďakujeme.


Program:

11,00 hod. – 14,00 hod. varenie guláša

14,30 hod. – vystúpenie detí z MŠ a ZŠ Dlhé Stráže 

15,00 – Jožko Bryndza – rozprávač, animácie pre deti

17,30 – vyhodnotenie guláša, tombola,

18,00 – Zábava s hudobnou skupinou TINO 

Sprievodné atrakcie pre deti: skákacia žirafa, maľovanie na tvár.