Obsadzovanie pozície manažéra MAS LEV, o.z.

Občianske združenie Miestna akčná skupina LEV, o. z.

 OBSADZOVANIE POZíCIE MANAŽÉRA MAS

oznamuje verejnosti katastrálneho územia miestnej akčnej skupiny (okres Levoča s výnimkou samospráv Spišský Hrhov a Vyšný Slávkov),

že v prípade získania štatútu MAS

na nové obdobie rokov 2016 – 2023

pripravujeme výberové konanie na adepta do pozície manažéra, ktorý  by mal spĺňať tieto zásadné kritériá.

Podmienky:

  • Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo ukončené VŠ vzdelanie I. alebo II. stupňa (najvhodnejšie ekonomického zamerania)
  • Prax na zodpovedajúcej manažérskej pozícii (riadiaca/rozhodovacia), resp. prax v oblasti projektového manažmentu vo vidieckom alebo regionálnom rozvoji alebo fondov EÚ – min. 2 roky
  • Trvalý pobyt, resp. prechodné bydlisko v území MAS LEV

Minimálne požadované kompetencie:

  • Schopnosť zrozumiteľne a presne formulovať problémy a pracovné úlohy spolu so zvládnutím osobného time manažmentu
  • Komunikatívnosť a optimizmus
  • Vysoká úroveň energie
  • Ochota prebrať zodpovednosť
  • Poznanie územia – vysoká úroveň lokálpatriotizmu
  • Znalosť cudzích jazykov, obzvlášť aktívne anglický jazyk.

V prípade iného vzdelania je vhodné doložiť praktické skúsenosti z riadiacej, či rozhodovacej praxe.

Výberové konanie pre pozíciu manažéra MAS spadá pod kompetencie štatutárneho zástupcu MAS LEV s konečným a platným rozhodnutím výkonného orgánu, ktorým je Správna rada.

Svoje profesijné životopisy, relevantné certifikáty, osvedčenia a ďalšie kvalifikačné predpoklady zasielajte na hradiska@maslev.sk v termíne do 15. 6. 2017. Viac informácii -kontakt 0903 449 327. V priebehu krátkeho času Vám bude oznámený termín výberového konania, preto nezabudnite uviesť svoj kontakt.