Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje prerušenie distribúcie elektriny “C E L Á O B E C” dňa 22.6.2017 od 8,30 hod. do 15,30 hod. z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.