Separovaný zber 24.1.2019

♻️♻️♻️Separovaný zber /oznam/: ♻️♻️♻️
************************************************************************
24.1.2019 sa uskutoční zber plastov,
kovových obalov, VKM= Tetra pack.
Uvedený odpad môžete dávať spolu do žltého vreca.
***********************************************************************
Kalendáre a žlté vrecia budú doručené do každej domácnosti.
***********************************************************************