Školská jedáleň – obnovenie riadnej prevádzky

O Z N A M

Od 17.1.2019 je obnovená riadna prevádzka

školskej jedálne, materskej školy a základnej školy.