Spoločná TV anténa OZNAM

Z dôvodu ukončenia vysielania Českých TV staníc (Nova, Nova 2, … Prima) na území Slovenskej republiky  bude v najbližšom čase upravená  ponuka programov v spoločnej televíznej anténe. Česke stanice budú postupne nahradzované inými stanicami. Prosím prelaďte si občas prijímače aby ste mali aktuálny zoznam staníc. V prípade porúch a pre viac informácií volajte na číslo 0902 345 093.