Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

Zverejnenie  úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

 

Obec Dlhé Stráže zastúpená Bc. Zdenou Jurčíkovou starostkou obce Dlhé Stráže,

zverejňuje v zmysle § 4 ods. 6 zákona 329/2018 Z. z.

úroveň vytriedenia komunálnych odpadov,

ktorá je za rok 2018 = 30,64 %.