VODOVOD – aktuálny stav 18.1.2019

Vážení občania,

Výdatnosť zdrojov pitnej vody je nižšia ako je potreba obce,

preto Vás prosíme o hospodárne používanie vody.

Nedostatok vody PSV  Poprad dočasne rieši dopĺňaním vodojemu cisternou.

Z dôvodu dezinfekcie vodovodu a vodojemu odporúčame vodu používať

v prevarenom stave.

Zdroj vody „studňa“ je naďalej odstavený.