Vodovod – oznam

O  Z N A M 

Porucha na vodovode je odstránená.

Zdroj vody “studňa” je odstavená.

Prosíme občanov aby hospodárne zaobchádzali s vodou

a používali ju zatiaľ  len ako užitkovú.

Cisterna s pitnou vodou bude pristavená v obci každý deň,

čas oznámime miestnym rozhlasom.