Voľby do Európskeho parlamentu 2019 – zverejnenie emailovej adresy

Obec Dlhé Stráže v zmysle harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb

do Európskeho parlamentu v roku 2019 zverejňuje emailovú adresu

na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

  obec@dlhestraze.sk

 

Bc. Zdena Jurčíková – starostka obce