Voľby do orgánov samosprávy obce 10.novembra 2018 – elektronická adresa

O Z N Á M E N I E

Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie

obec@dlhestraze.sk