Voľby do orgánov samosprávy obce 2018 – zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce a poslancov do obecného zastupiteľstva