Voľby do orgánov samosprávy obce 10. novembra 2018 – menovanie zapisovateľa MVK

Za zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce Dlhé Stráže, konané dňa 10. novembra 2018, bola menovaná:

Bc. Mária Kočišová

sídlo miestnej volebnej komisie: Dlhé Stráže 12

tel.: 0911201268,

mail.: obec@dlhestraze.sk