Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 203/2018 Z.z. voľby do orgánov samosprávy obcí a určil termín ich konania na sobotu 10.novembra 2018.