Výberové konanie na obsadenie funkcie Riaditeľ/ka ZŠ Dlhé Stráže