Zber komunálneho odpadu 11.1.2019

Zber komunálneho odpadu – oznam

Dňa 11.1.2019 sa uskutoční zber komunálneho odpadu od 6,30 hod.

Prosíme Vás pripraviť KUKA nádoby blízko ku ceste a označiť ich žetónom.

V prípade že máte naplnené vrecia s komunálnym odpadom je potrebné

za 2 vrecia priložiť žetón.