Žiadosť o prijatie do MŠ Dlhé Stráže na šk. rok 2019/2020