Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov

Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov  sa uskutoční 20.8.2018 v čase o 9,00 hod.

Elektrické spotrebiče prosím umiestniť na dostatočne viditeľnom mieste pred svojou bránou.