Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Komisie obce

Komisia  kultúry, športu a vzdelávania

Predseda Ing. Erika Gibalová

Členovia  Andrea Lojková, Peter Jurčík

Kultúra a šport

  • navrhuje  program v oblasti kultúry, športu
  • organizačne napomáha pri organizovaní „celoobecných “spoločenských a športových podujatí, každoročne spracováva Kalendár celoobecných kultúrnych a športových podujatí a na základe analýz uskutočnených podujatí koriguje obsah Kalendára v prospech občanov, pričom dbá, aby podujatia vychádzali z miestnych tradícií
  • pripravuje projekty postupného oživovania spoločenského života v obci.

Vzdelávanie a mládež

  • venuje pozornosť zmysluplnému využívaniu voľného času mládeže v obci, zabezpečuje spoločné stretnutie  pre riešenie rôznych otázok týkajúcich sa života mládeže v obci , koordinuje rôzne podujatia pre mládež v obci a pod.

Komisia  výstavby, životného prostredia a verejného poriadku

Predseda Ing. Peter Gibala

Členovia Michal Gibala, Maximilián Šarišský

  • podieľa  sa na výbere a príprave lokalít na bytovú výstavbu, občiansku vybavenosť, lokalít na výstavbu rodinných domov, garáží a pod.
  • posudzuje investičnú činnosť na území obce (stavby realizované pod investorom obce,  podieľa sa na určení priorít na úseku investičnej výstavby obce, na úseku správy a údržby miestnych komunikácií, správy a údržby objektov v majetku obce, posudzuje  projekty údržby a obnovy drevín a stromov na území obce,

Na úseku verejného poriadku komisia vykonáva preventívnu a kontrolnú činnosť.

  • kontroluje čistotu obce, nepovolené skládky domového odpadu, ochranu zelene a pod.
  • vykonáva kontrolu dodržiavania verejného poriadku v obci a v rómskej osade.