Lengvartská šmakovica 2019

Táto udalosť sa skončila

Vstupné 2,- EUR /deti do 15 rokov, ZŤP, dôchodcovia ZDARMA/

Účinkujú: Deti ZŠ a MŠ Dlhé Stráže, Mafia Corner, FS Levočan z Levoče, BASIX