Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

VOĽNÁ PRACOVNÁ POZÍCIA V ZŠ Dlhé Stráže


1.Pedagogický asistent pre žiakov so zdravotným znevýhodnením


Úväzok:  40%

Dátum nástupu: 1.9.2019

Pracovný pomer na dobu určitú: do 31.12.2019


Požiadavky: 

Podľa Zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a Vyhlášky č. 437/2009 Z.z.


Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie do zamestnania
Profesijný životopis
Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Žiadosti so životopisom zasielajte poštou alebo e-mailom do 28.8.2019 na adresu obec@dlhestraze.sk Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybratých uchádzačov na osobný pohovor.


Platové podmienky: 

určené v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

0 komentárov

Žiadne komentáre

Napísať komentár